Compagnoncursus

Op 28 en 29 september 2017 ontmoetten 40 deelnemers (huisartsen, specialisten Isala en specialisten Ouderengeneeskunde) elkaar bij de Zwolse Compagnonscursus. 
Zowel de verhouding mannen-vrouwen en huisartsen-specialisten was bijna fiftyfifty. De drie onderwerpen van de cursus waren door deelnemers van de afgelopen jaren aangedragen: Feedback, palliatieve zorg en SOLK.
Om het programma heen was een sociaal programma met een bus naar Giethoorn, boot naar Kalenberg, kanovaren door de Weerribben, diner met goochelaar, live muziek aangevuld en ondersteund door muzikale collega’s, bezoek aan Thialf met de beste schaatsers van Nederland op het ijs en een rode draad. Passend in de tijd was de rode draad geheel geautomatiseerd en konden de deelnemers elkaar via de speciaal voor de cursus aangemaakte groepsapp de loef afsteken.
Veel, interessant, mooi en gezellig zijn woorden die alles goed samenvatten. Voor wie het gemist heeft is er een herhaling op 20 en 21 september 2018. Nu vast noteren, want de inschrijving kent sinds dit jaar een limiet.

Veertig cursisten biedt ruimte voor veel interactie en dat was en blijft een van de belangrijkste doelen: samen de gezondheidszorg in onze regio willen verbeteren.

Verslag thema's Compagnonscursus 2017

Achtergrondinformatie thema's:

Feedback:
- Feedback geven: een cruciale vaardigheid in de medische opleiding, artikel, NTvG 2009
- Geweldloze communicatie, Marshall Rosenberg
- De 4 stappen bij ongeplande feedback tussen collega's

Palliatieve zorg
- MCC Klik werkafspraak Ontslag palliatieve patiënt
- WGBO in de praktijk
- Landelijk richtlijn IKNL bij nierfalen
- Niet starten/stoppen met dialyse, scriptie J. Moerman

SOLK
- Richtlijn SOLK
- NHG standaard SOLK M102
- Presentatie SOLK, Christian Meyer
- Samenvatting workshop ACT bij SOLK, D. van Dort en G. Maters
 

De cursus wordt in 2018 herhaald, op de volgende data: donderdag 20 en vrijdag 21 september 2018. De mogelijkheid tot inschrijving volgt.

De commissie Compagnonscursus 2017-2018 bestaat uit:

 • Michiel van Baasbank, huisarts in Zwolle;
 • Trudy Beintema, huisarts in Zwolle;
 • Bert van Dalen, huisarts in Wijhe;
 • Remco Boogaard, specialist ouderengeneeskunde Zonnehuisgroep;
 • Ad Kamper, internist ouderen, Isala;
 • Paul de Wit, klinisch psycholoog, Isala;
 • Lida Zwanenburg, radiotherapeut-oncoloog Isala;
 • Gee van Enst, sportarts, coördinator;
 • Anja Jong, secretaresse MCC Klik, secretariële ondersteuning.

Doelgroep

 • huisartsen regio Zwolle
 • specialisten ouderengeneeskunde regio Zwolle
 • medisch specialisten Isala